Regulament concurs “NU TE RUSINA CAND FACI CE TREBUIE!”

 

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

ORGANIZATOR: SC GLOBAL TREAT SRL, str. Portului nr. 157, Galati, jud. Galati, CUI 32255894. Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook.

Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook și legislației în vigoare și este valabil gratuit oricărui. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook sau a legislației în vigoare.

 1. DREPTURI ŞI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil cetăţenilor români cu varsta peste 18 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidenţi în România, care respectă condiţiile prezentului regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea.

La concursul organizat de SC GLOBAL TREAT SRL nu pot participa angajaţii companiei sau rudele de gradul I ai acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanţii trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă şi nume/ prenume reale.

 1. ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de SC GLOBAL TREAT SRL, prin pagina oficiala de Facebook HemoTreat H – www.facebook.com/HemoTreatH, cât și acceptarea regulamentului Facebook.

 1. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară de pe data 10.10.2022, ora 10.00, până pe data de 10.11.2022, ora 22.00. Orice participare peste acest termen nu se ia în considerare.

 1. MECANISM DE PARTICIPARE

Orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2, poate participa la concurs. Participanții trebuie să îndeplinească și urmeze și următorii pași: 

– Să dea Like &Follow paginii de Facebook HemoTreat H

– Să scrie o recenzie publica pe pagina de Facebook HemoTreat H care sa contina opinia personala cu privire la eficienta HemoTreat H, ca urmare a utilizarii lui pentru o perioada de 7 zile (produsele sunt disponibile in reteaua de farmacii Sensiblu, Catena, Dr. Max, Help Net, Farmacia Tei, Dona, Bebetei, Ethica, Myosotis).

Participarea poate fi introdusă o singură dată. SC GLOBAL TREAT SRL își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care nu respectă prezentul regulament. Nu sunt acceptate participările multiple prin utilizarea metodelor frauduloase (mail-uri multiple, nume false etc.)

 1. PREMIILE CONCURSULUI

Câștigătorii concursului “Nu te rusina cand faci ce trebuie!” vor fi premiati cu unul dintre următoarele premii:

 • 10 PREMII, fiecare constand intr-un kit complet de produse HemoTreat H (borcan 50 ml + tub 25 ml + cutie 12 supozitoare), in valoare totala de 1.540 lei

In perioada 10.10-10.11.2022, SC Global Treat SRL va acorda prin tragere la sorti 10 premii constand intr-un kit complet de produse HemoTreat H.

In cazul premiilor constand in produse HemoTreat H, substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii nu este acceptată. Premiile vor fi livrate către câștigător de SC GLOBAL TREAT SRL, iar premierea se face în baza participării persoanei fizice și în baza profilului de Facebook (Date ce vor fi folosite în acest scop).

Câștigătorii premiilor puse in joc vor fi desemnati prin tragere la sorti, prin intermediul programului https://www.random.org/lists/, pana pe data de 14 noiembrie, si vor fi anunțati pe pagina oficială a organizatorului, alături de modalitatea prin care au fost alesi.

 1. ȘANSE DE CÂȘTIG

Șansa de câștig depinde de numărul participanților și de respectarea prezentului regulament.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participare, accepți că SC GLOBAL TREAT SRL poate prelucra datele tale personale (imagini, nume etc.) și acestea pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date.

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula campania/ concursul, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil).

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care încearcă să fraudeze sau fraudează concursul.

 1. RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Prin participare acceptați să eliberați SC GLOBAL TREAT SRL, filialele sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin: (i) Participarea la concurs și/sau acceptarea, deținerea sau utilizarea, cât și abuzul sau utilizarea incorectă a premiului; (ii) Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice; (iii) Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet; (iv) Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere; (v) Orice eroare electronică sau umană în administrarea concursului și în procesarea participărilor. 

 1. DISPUTE

Acest concurs se află sub regulile stricte Facebook, cât și sub legislația în vigoare din România.

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest concurs, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe situată în Galati, România, competentă. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, independent de voința organizatorului.

Prin participare la concurs, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.